Mercedes-Benz Uptime

Intelligent netværksintegration. For en endnu mere effektiv udnyttelse af bilen.

Mercedes-Benz Uptime.

Mere tid på vejene.

En lastbil tjener kun penge, når den kører. Med intelligent netværksintegration øger Mercedes-Benz Uptime den effektive driftstid, diagnosticerer fortløbende køretøjets og den tilkoblede trailers status og kommer med konkrete anbefalinger til handlinger. På den måde er det nu muligt at planlægge værkstedsophold, som ikke tidligere kunne planlægges, og dermed muligt at minimere stilstandstiderne.

Takket være den intelligente netværksintegration mellem bil, Mercedes-Benz Service og din transportvirksomhed sætter Mercedes-Benz Uptime nye standarder. Resultat: Markant forbedrede muligheder for at planlægge værkstedsophold og en øget effektiv driftstid.

100 % mulighed for at planlægge og en maksimal driftstid for lastbilerne.

Med Mercedes-Benz Uptime har vi en klar målsætning for øje: Hele tiden at minimere ikke planlagte situationer, hvor bilerne ikke kan køre, samt at gøre det muligt at planlægge reparationer – og på den måde hele tiden optimere bilens effektive driftstid for dig.

Mercedes-Benz Uptime i aktion.

På baggrund af den konstante kommunikation mellem alle netværksforbundne systemer ombord genereres der adskillige gigabyte data pr. lastbil om dagen, der kan benyttes til forskellige diagnoser. Og allerede i dag understøttes en stor del af alle diagnosetilfælde automatisk af Mercedes-Benz Uptime, så årsagen til fejlen allerede er kendt på serviceværkstedet, inden din lastbil når frem.

Efter dataregistreringen i lastbilen er Mercedes-Benz Uptime i stand til inden for gennemsnitligt 240 sekunder fuldautomatisk at levere handlingsanbefalinger til værkstedet hos forhandleren.

Det giver for eksempel en op til tre gange kortere diagnosetid for indgangstesten på de mere end 1.500 Mercedes-Benz forhandlervirksomheder rundt omkring i Europa, der er certificeret til Mercedes-Benz Uptime.

For størstedelen af alle Mercedes-Benz Uptime-biler kan ikke planlagte værkstedsophold reduceres til under halvdelen, idet fejl registreres i god tid.

Stroke 1 Copy 2Created with Sketch.

Forhindring af forudsigelige utilsigtede driftsstop.

Hurtige reparationsløsninger, så dine transportopgaver kan udføres til tiden.

Stroke 1 Copy 2Created with Sketch.

Bedst mulig planlægning og effektivitet i forhold til værkstedsophold.

Minimale omkostninger til styring af reparation og service.

Stroke 1 Copy 2Created with Sketch.

Maksimal gennemskuelighed.

Klarhed over nødvendigt reparationsarbejde. Undgåelse af unødige værkstedsophold og omkostninger.

Mercedes-Benz Uptime er en integreret del af
serviceaftalerne Mercedes-Benz Complete & Select.

Alle andre serviceaftaler fra Mercedes-Benz kan også kombineres med Mercedes-Benz Uptime. Med den optimale kombination af intelligent sammenknytning af køretøjer og Mercedes-Benz serviceaftale profiterer du dobbelt.

Få mere at vide:

Scroll to Top