Læs P. Christensens persondatapolitik

Persondatapolitik

P. Christensen A/S privatlivspolitik

Maj 2024

1. Hvem er vi?

Når du besøger P. Christensen A/S’ (herefter ”vi/os/vores”) hjemmeside www.pchristensen.dk eller på anden måde er i kontakt med os, behandler vi personoplysninger om dig i overensstemmelse med nærværende generelle privatlivspolitik.

Vi er dataansvarlige for de personoplysninger, som vi behandler om dig. Vores kontaktoplysninger er

P. Christensen A/S
CVR-nr. 80 49 32 15
Krumtappen 20
5260 Odense S
Email: info@pchristensen.dk
Telefon: 70 202 203

Har du spørgsmål? Kontakt os på tlf. 70 202 203

2. Hvordan behandler vi dine personoplysninger?

 

Nedenfor kan du finde en beskrivelse af hver enkelt behandlingsaktivitet, information om hvilke personoplysninger der behandles, formålet med behandlingen, behandlingsgrundlaget, videregivelse, behandlingens varighed og, hvor dette er relevant, oplysning om overførsel af personoplysninger til tredjelande.

2.1. Kontaktformularer
På hjemmesiden er det muligt at udfylde en række forskellige kontaktformularer for herefter at blive kontaktet af os. Når du udfylder en kontaktformular, behandler vi personoplysninger om dig i form af navn, e-mailadresse og telefonnummer samt eventuelt registreringsnummer på din bil.
Formålet med behandlingen af personoplysninger er at besvare din henvendelse.

Hvis du henvender dig med generelle spørgsmål via en af vores dertil indrettede kontaktformularer, er retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke) samt markedsføringslovens § 10, stk. 1 om direkte markedsføring. Du er til enhver tid berettiget til at trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os via kontaktoplysningerne i pkt. 1.

Hvis du henvender dig med en konkret forespørgsel, herunder booking af tid på værksted, anmodning om at modtage tilbud på værkstedsydelse eller bil, ønske om at indgå samarbejde/modtage sponsorat m.v., er retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b (opfyldelse af kontrakt).

2.2. Prøvekørsel
Du har via hjemmesiden mulighed for at booke en prøvekørsel. Når du booker en prøvekørsel, behandler vi almindelige personoplysninger om dig i form af navn, e-mailadresse og telefonnummer.
Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (legitim interesse), idet det er i vores legitime interesse at behandle almindelige personoplysninger om dig med henblik på at facilitere den prøvekørsel, som du har efterspurgt.

2.3. Nyhedsbreve
Hvis du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev, behandler vi personoplysninger om dig i form af navn, e-mailadresse og præferencer, f.eks. ift. bilmærke. Formålet med behandlingen af personoplysninger er at fremsende det ønskede nyhedsbrev til dig samt at markedsføre vores virksomhed og produkter over for dig.

Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke) samt markedsføringslovens § 10, stk. 1 om direkte markedsføring. Du er til enhver tid berettiget til at trække dit samtykke tilbage. Du kan trække dit samtykke tilbage ved at trykke på knappen ”Afmeld”, som findes nederst i hvert nyhedsbrev.

2.4. Chatfunktion
Hvis du benytter dig af vores chatfunktion på hjemmesiden, hvor du har mulighed for at sende os en besked, behandler vi personoplysninger om dig i form af navn, e-mailadresse og telefonnummer. Formålet med behandlingen af personoplysninger er at besvare din henvendelse.

Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (legitime interesser), idet det er i vores legitime interesse at behandle almindelige personoplysninger om dig med henblik på at besvare et konkret spørgsmål.

2.5. Samarbejde med tredjeparter
Vi annoncerer biler på bl.a. Solgt.com, AutoUncle, Bilbasen og Biltorvet. Hvis du via disse platforme viser interesse for en bil, og f.eks. anmoder om at modtage et tilbud, modtager vi dine personoplysninger fra disse samarbejdspartnere. Vi modtager således oplysning om navn, e-mailadresse og telefonnummer med det formål at besvare din henvendelse.

Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b (opfyldelse af kontrakt).

I forbindelse med ovenstående samarbejde, stiller Solgt.com en selvbetjeningsløsning til rådighed for os. Der er i den forbindelse fælles dataansvar mellem os og Solgt.com. Du kan læse nærmere herom her.

2.6. Sociale medier
Vi har virksomhedsprofiler på de sociale medier Facebook, Instagram og LinkedIn (herefter ”de sociale medier”). Når du besøger eller på anden måde interagerer med vores profiler på de sociale medier, kan der i visse tilfælde opstå fælles dataansvar mellem os og de sociale medier. Disse tilfælde vil særligt være ved brug af insights- og analyseværktøjer, leadgen formularer og andre funktioner, som de sociale medier stiller til rådighed for virksomheder.

Vi har derfor indgået aftale om fælles dataansvar med de sociale medier. Det er mellem os og de sociale medier aftalt, at vi er ansvarlige for at opfylde oplysningspligten. Vi skal derfor give dig følgende oplysninger:

Når du interagerer med vores Facebook- eller Instagram-profil, vil der i ovenstående tilfælde være fælles dataansvar med Meta Platforms Ireland Limited, Merrion Road, Dublin 4, Ireland. For så vidt angår den del af behandlingen, som Meta Platforms er selvstændigt dataansvarlig for, kan du finde nærmere oplysninger om Meta Platforms’ behandling af dine personoplysninger her www.facebook.com/about/privacy.

Når du interagerer med vores LinkedIn-profil, vil der i ovenstående tilfælde være fælles dataansvar med LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland. For så vidt angår den del af behandlingen, som LinkedIn er selvstændigt dataansvarlig for, kan du finde nærmere oplysninger om LinkedIns behandling af dine personoplysninger her www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Insights- og analyseværktøjer samt lead gen forms
Vores formål med brug af insights- og analyseværktøjer samt lead gen forms udbudt af sociale medier er at målrette vores annoncer til bestemte målgrupper på de sociale medier samt at gøre det muligt for os at generere leads samt analyser og statistik om virkningen af vores annoncekampagner og andet online indhold samt din brug af vores hjemmeside.

Når du besøger vores hjemmeside, indsamler vi således oplysninger om dig i form af oplysninger om din adfærd på hjemmesiden og andre oplysninger indsamlet via cookies, tags, pixels, m.v. For yderligere information om vores brug af cookies, henviser vi til vores https://pchristensen.dk/cookie-information/ Vi er ansvarlige for at sikre et retsgrundlag for denne behandling, og vi videregiver dine personoplysninger til Meta Platforms og LinkedIn.

Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke). Vi er ansvarlige for at indhente dette samtykke. Du er til enhver tid berettiget til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at ændre dine indstillinger for brug af cookies https://pchristensen.dk/cookie-information/

Konkurrencer
Du har herudover mulighed for at deltage i konkurrencer udbudt af os via sociale medier. Når du deltager i en konkurrence, behandler vi personoplysninger om dig i form af dit navn. Hvis du vinder, behandler vi ligeledes din e-mailadresse til brug for fremsendelse af præmien.

Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger i forbindelse med konkurrencer er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (legitime interesser), idet det er i vores legitime interesse at behandle almindelige personoplysninger om dig mhp. at muliggøre din deltagelse og fremsende præmien.

Påberåbelse af rettigheder, hvor de sociale medier er ansvarlige
De sociale medier er selv ansvarlige for at sikre et retsgrundlag fsva. de personoplysninger, som de sociale medier behandler om dig, og som de ikke har modtaget fra os.

De sociale medier er således også selv ansvarlige for at muliggøre, at du kan påberåbe dig dine rettigheder i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 15-20. Du kan finde nærmere oplysninger om, hvordan du påberåber dig dine rettigheder hos de sociale medier via ovenstående links til de respektive privatlivspolitikker.

Påberåbelse af rettigheder, hvor vi er ansvarlige
Hvis du i øvrigt ønsker at påberåbe dig dine rettigheder for så vidt angår de personoplysninger, der er opbevaret hos os (dvs. oplysninger indsamlet via dit besøg på vores hjemmeside) kan du gøre dette i overensstemmelse med nedenstående under punkt 6.
Påberåbelse af retten til indsigelse
Hvis du ønsker at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger i forbindelse med brug af insights- og analyseværktøjer, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 21, kan du gøre dette både ved henvendelse til de sociale medier og til os.

2.7. Brug af cookies
Vores hjemmeside gør brug af cookies. I forbindelse med vores brug af cookies behandler vi personoplysninger om dig i form af IP-adresse, device-ID, referrers, oplysninger om browser eller device type, oplysninger om din adfærd på hjemmesiden (og på tværs af hjemmesider), præferencer (f.eks. ift. sprog og indstillinger) og unikke ID.

Nødvendige cookies
Når vi behandler personoplysninger om dig i forbindelse med brugen af nødvendige cookies, er retsgrundlaget for behandlingen databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (legitim interesse), idet det er i vores legitime interesse at behandle almindelige personoplysninger om dig med henblik på at kunne levere en fuldt funktionel hjemmeside.

Formålet med behandlingen af personoplysninger i forbindelse med brugen af nødvendige cookies er således at sikre, at vores hjemmeside fungerer optimalt.

Ikke-nødvendige cookies
Når vi behandler personoplysninger om dig i forbindelse med brugen af ikke-nødvendige cookies, herunder præferencer, statistik og markedsføringscookies, er retsgrundlaget for behandlingen databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke). Du er til enhver tid berettiget til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at ændre dine indstillinger for brug af cookies i https://pchristensen.dk/cookie-information/

Formålet med behandlingen af personoplysninger i forbindelse med brugen af præferencecookies er at sikre, at hjemmesiden kan huske f.eks. valgte sprog, indstillinger ift. videokvalitet m.v.

Formålet med behandlingen af personoplysninger i forbindelse med brugen af brugen af statistikcookies er at gøre det muligt for os at få indsigt i dine interaktioner med vores hjemmeside.
Formålet med behandlingen af personoplysninger i forbindelse med brugen af brugen af markedsføringscookies er at kunne spore din adfærd på tværs af websites og platforme med henblik på adfærdsbaseret markedsføring.
Brug af tredjepartscookies
Når vi gør brug af tredjepartscookies, kan der ske videregivelse af dine personoplysninger til sådanne tredjeparter. Du kan finde mere information om de pågældende tredjeparter i selve cookiebanneret.

Visse udbydere af tredjepartscookies behandler herudover dine personoplysninger til deres egne formål, hvorfor vi opfordrer dig til at gennemgå disse udbyderes privatlivspolitikker via de respektive links i https://pchristensen.dk/cookie-information/ (”Få mere at vide om denne udbyder”).

3. Opbevaring og sletning af personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe dette er nødvendigt for at opfylde det eller de formål med behandlingen, som er angivet ovenfor. Vi sletter således dine personoplysninger, når vi ikke længere har et sagligt formål med at opbevare disse. Til brug for vurderingen af opbevaringsperioden vil vi lægge vægt på eventuelle lovgivningsmæssige forpligtelser til opbevaring, forældelsesregler m.v., ligesom vi vil vurdere opbevaringsperioderne i lyset af behandlingens risiko.

 • Hvis du er skrevet op til at modtage et nyhedsbrev, behandler vi personoplysninger om dig, så længe du er tilmeldt nyhedsbrevet. Når du framelder dig nyhedsbrevet, sletter vi dine personoplysninger, idet vi dog opbevarer dokumentation i form af dit samtykke i en periode på 3 måneder efter, at dette er trukket tilbage.
 • Hvis du har kontaktet os via chatfunktionen, opbevarer vi dine personoplysninger i en periode på 1 måned, hvorefter de slettes.
 • Hvis du har givet samtykke til at blive kontaktet via en kontaktformular, behandler vi dine personoplysninger så længe korrespondancen med dig om den pågældende henvendelse er aktiv.
 • Hvis korrespondancen resulterer i et kundeforhold, behandler vi dine personoplysninger i overensstemmelse med opbevaringsperioderne for kundeforhold.
 • Hvis korrespondancen ikke resulterer i et kundeforhold, sletter vi dine personoplysninger senest 6 måneder efter modtagelsen.
 • Cookies opbevares og slettes i overensstemmelse med de angivne udløbstider i cookiebanneret, som kan tilgås https://pchristensen.dk/cookie-information/
 • Kontaktoplysninger, billede og kørekortnummer indsamlet som led i prøvekørsel opbevares i en periode på 45 dage på tidspunktet fra prøvekørslen, hvorefter de slettes. Underskrevet tro- og loveerklæring samt prøvekørselsattest opbevares i en periode på 3 måneder, hvorefter det slettes.

4. Overladelse og overførsel af dine personoplysninger

I forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger, overlader vi disse til behandling hos en række af vores databehandlere, herunder udbydere af IT-systemer og hosting-løsninger samt udbydere af løsninger til brug for fremsendelse af nyhedsbreve m.v.

I forbindelse med vores brug af Microsoft Office, kan der i henhold til Microsofts helt sædvanlige vilkår og i meget begrænset omfang ske overførsel af personoplysninger til lande uden for EU/EØS i de tilfælde, hvor vi måtte have behov for at få support fra Microsoft. Overførslen sker i overensstemmelse med Microsofts standardvilkår.

I forbindelse med vores brug af øvrige databehandlere, samt udbydere af tredjepartscookies, kan der ske overførsel af dine personoplysninger til USA på baggrund af EU-Kommissionens tilstrækkelighedsafgørelse og de respektive databehandlere og underdatabehandleres certificering under EU-US Data Privacy Framework eller på baggrund af EU-Kommissionens Standard Contractual Clauses. Herudover kan der ske overførsel til Storbritannien på baggrund af EU-Kommissionens tilstrækkelighedsafgørelse eller bindende virksomhedsregler. Endelig kan der på baggrund af bindende virksomhedsregler ske overførsel til Filippinerne, Singapore, Brasilien, Japan, Canada, Indien, Sydkorea, Australien og Mexico.

5. Hvilke rettigheder har du?

Hvis betingelserne herfor i hhv. databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven er opfyldt, har du følgende rettigheder:

 • Retten til indsigt
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning
 • Retten til dataportabilitet
 • Retten til at gøre indsigelse

Hvis du ønsker at påberåbe dig dine rettigheder, kan du henvende dig til os ved brug af kontaktoplysningerne i pkt. 1.Klage til Datatilsynet
Du har herudover mulighed for at klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet via www.datatilsynet.dk eller Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, e-mail dt@datatilsynet.dk og telefon +45 33 19 32 00.

Scroll to Top