Privatlivspolitik

GDPR

P. Christensen GPDR

For at P. Christensen A/S skal kunne udføre denne tjeneste er det nødvendigt dine persondata behandles. Dine persondata bliver ikke lagret længere end hvad der er nødvendigt. Du har ret til information, til at korrigere os, til at blive glemt og ret til at få udleveret dine data.

Hos P. Christensen A/S tager vi EU’s databeskyttelsesforordning, GDPR, meget alvorligt, og vi gør os store anstrengelser for at beskytte dine persondata bedst muligt. Samtidig bestræber vi os på altid at informere dig, når vi indsamler data og begrunde, hvorfor vi gør det.

Når vi registrerer og behandler dine personoplysninger, har du ret til at blive informeret om følgende:
– Formålet med at dine persondata registreres
– Hvorvidt vi deler dine persondata, og i så fald hvem vi deler dem med
– Hvor længe vi opbevarer dine persondata
– Sikkerheden i forbindelse med overførelse af dine persondata uden for landets grænser
– Din ret til at korrigere os

Hvis du mener, at de persondata, vi har om dig, er forkerte eller mangelfulde, har du ret til at få dem korrigeret.

Retten til at blive glemt.
Du har ret til at blive slettet fra vores databaser, når følgende krav er opfyldt:

– Du har tilbagetrukket dit samtykke til, at vi må bruge dine persondata
– Dine persondata er ikke længere nødvendige til det formål, de blev indsamlet til
– Du anser grundlaget for behandlingen af dine persondata som ulovligt
– Der kan være tilfælde, hvor vi er nødt til at beholde information, selvom du har anmodet om, at disse slettes. Det kan være i forbindelse med opretholdelse af garantier, lovregler eller andre aftaler.

Retten til få udleveret dine data
Du har ret til at få udleveret de data, du har leveret til os, i et maskinlæsbart format.

Hvis du ønsker at benytte dig af dine ovenstående rettigheder, skal du henvende dig på: info@pchristensen.dk

For at vi kan sikre den korrekte behandling af din anmodning, skal vi bruge følgende information fra dig:
– Dit fulde navn
– Din fulde adresse
– Dit telefonnummer
– Din e-mail-adresse

Venligst vedhæft et bilag, der beviser din identitet såsom; kopi af pas, kørekort eller EU ID-kort.

Hvilken ret du ønsker at påberåbe dig.
I forhold til retten til korrektioner skal du også oplyse os, hvad du ønsker skal korrigeres samt en begrundelse for anmodningen

Her kan du læse mere om, hvordan vi håndterer data i vores digitale kanaler:

Cookies
Privatlivspolitik

Klagemuligheder til tilsynsmyndigheden:

Datatilsynet
Telefon: +45 3319 3200
Email: dt@datatilsynet.dk

Har du spørgsmål? Kontakt os på tlf. 70 202 203

Scroll to Top