Mercedes_Nyebiler

Læs p. christensens konkurrencebetingelser

Konkurrencer

Konkurrencebetingelser hos P. Christensen

Generelle konkurrenceregler for forbrugerkonkurrencer afholdt af P. Christensen

Oplysninger der indgår direkte i hver konkurrence er:

  • Oplysning om hvordan man deltager
  • Hvad der kan vindes og hvor mange præmier, der er i alt
  • Præmiens kommercielle værdi, hvis den har nogen
  • Vinder findes ved lodtrækning
  • Eventuelle geografiske begrænsninger for, hvor præmien kan benyttes
  • Andre særlige begrænsninger
  • Dato for trækning af vinder(e)
  • Dato for offentliggørelse af vinder(e)
  • Oplysning om hvordan og hvor offentliggørelse finder sted

Almindelige betingelser for deltagelse i konkurrencer afholdt af P. Christensen

Præmieafgifter
P. Christensen afholder lovpligtige præmieafgifter til staten for præmier af værdi over 200,00 kr. inkl. moms.

Afhentning af præmier
Med mindre andet er angivet ved afholdelse af konkurrencen, skal præmien afhentes i et af P. Christensens bilhuse. Kunden betaler selv alle omkostninger forbundet med afhentning af en præmie og alle øvrige omkostninger som mad og drikke m.v. i forbindelse med præmier, der indebærer deltagelse i en begivenhed.
Præmierne kan ikke ombyttes til kontanter. Dette gælder også, selvom vinderen er forhindret i at deltage i et bestemt arrangement.

Forældelse
Medmindre andet er angivet ved afholdelse af konkurrencen, en præmie kan f.eks. være knyttet til en på forhånd fastsat dato, forældes og bortfalder præmien, hvis den ikke bliver afhentet hos P. Christensen senest 14 dage efter, at vi har kontaktet vinderen.

Udelukkelse fra deltagelse i konkurrencer
P. Christensens medarbejdere kan ikke deltage i konkurrencer, der afholdes af P. Christensen.

Offentliggørelse af vindere
Alle vindere får direkte besked. Vinderne kan blive offentliggjort på P. Christensens hjemmeside og/eller Facebook side. Hvis man som deltager ikke ønsker sit navn offentliggjort, såfremt man udtrækkes som vinder, skal man gøre opmærksom på dette ved modtagelse af præmien.

Har du spørgsmål? Kontakt os på tlf. 70 202 203

Scroll to Top